Tag Archives: np9 tan trong nước

NP9 – NONYL PHENOL ETHOXYLATE 9-EO

NONYL PHENOL ETHOXYLATE  9-EO, NP9 Tên hoá học : NONYL PHENOL ETHOXYLATE Là chất hoạt động bề mặt : không phân ly 1.Tính chất : Khả năng giặt tẩy tốt Độ thấm ướt đáng chú ý Khả năng hoà tan … Continue reading

Posted in BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - INDUSTRIAL CHEMICALS, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH GẠCH MEN - GÓM SỨ - Selling chemical for enamel brick, china, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH HẠT NHỰA - PVC COMPOUND - MASTEURBATCH, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH KEO DÁN - Sell chemicals for adhesives - glue, Bán phụ gia chất tẩy rửa, phụ gia xử lý nước thải, Bán phụ gia ngành gạch men - gốm sứ, Bán phụ gia thuốc bảo vệ thực vật, Mua bán hóa chất công nghiệp - trading industrial chemicals | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

NONYL PHENOL ETHOXYLATE; NP9, Là chất hoạt động bề mặt : không phân ly

NONYL PHENOL ETHOXYLATE (NP9) Tên hoá học : NONYL PHENOL ETHOXYLATE Là chất hoạt động bề mặt : không phân ly 1.Tính chất : Khả năng giặt tẩy tốt Độ thấm ướt đáng chú ý Khả năng hoà tan rộng … Continue reading

Posted in BÁN DUNG MÔI PHA XĂNG - BIODIESEL, BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - INDUSTRIAL CHEMICALS, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH CAO SU - Sell chemicals for Rubber, Latex, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH DỆT SỢI - Sell chemicals for Fiber TEXTILE - spin oil, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH KEO DÁN - Sell chemicals for adhesives - glue, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH MỰC IN - Sell chemicals for ink, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH MỸ PHẨM - Sell chemicals for Cosmetic, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP - Sell chemicals for Agriculture, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH NHỰA - Sell chemicals for Plastic, PVC, PET, PP, NYLON, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH PHÂN BÓN - Sell chemicals for fertilizer, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH SƠN - Sell chemicals for coating, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH TẨY RỬA - Chemical for toilettry, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - Chemicals for pesticide, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ - Sell chemicals for electric coating, BÁN HÓA CHẤT TẢY RỬA CÔNG NGHIỆP - dầu mỡ - xăng dầu, BÁN HÓA CHẤT THUỐC TRỪ SÂU - Sell solvent for pesticide, Bán hóa chất ngành dệt nhuộm - Sell chemicals for dyes and textiles, Bán nguyên liệu sản xuất phân bón, phụ gia phân bón, Bán phụ gia chất tẩy rửa, phụ gia xử lý nước thải, Bán phụ gia ngành xi mạ - dung môi tẩy rửa, Bán phụ gia thuốc bảo vệ thực vật, DUNG MÔI PHA KEO DÁN - SOLVENTS THINNERs For ADHESIVES, DUNG MÔI PHA MỰC IN - SOLVENTS THINNERs For Printing Ink, DUNG MÔI PHA SƠN - SOLVENTS THINNERs For Coating, Mua bán hóa chất công nghiệp - trading industrial chemicals, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment