Monthly Archives: August 2018

Diethanol Isopropanolamine ( DEIPA 85 %)

Diethanol Isopropanolamine ( DEIPA 85 %) Ứng dụng của DEIPA 85%: Nguyên liệu hoá chất trợ nghiện cho ngành xi măng và bê tông. Xuất xứ: China Đóng gói: 215 – 220 kg/ phuy sắt – nhựa (Xem xác tiêu … Continue reading

Posted in BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - INDUSTRIAL CHEMICALS, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH XÂY DỰNG - Selling chemical for Constuction, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH XI MĂNG - Sell chemicals for cement - concrette, Bán chất trợ nghiền xi măng, phụ gia ngành xi măng, bê tông, Bán phụ gia ngành xây dựng - phụ gia bê tông dẻo, Mua bán hóa chất công nghiệp - trading industrial chemicals | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

DOWPER SOLVENT  – TETRACHLOROETHYLENE -PERCHLOROETHYLENE (PCE)- UN1897

DOWPER SOLVENT  – PERCHLOROETHYLENE (PCE)  Tetrachloroethylene ( Dowper Solvent ), also known under its systematic name tetrachloroethene and many other names, is a chlorocarbon with the formula Cl2C=CCl2. It is a colourless liquid widely used for dry cleaning of fabrics, … Continue reading

Posted in BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - INDUSTRIAL CHEMICALS, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH DỆT SỢI - Sell chemicals for Fiber TEXTILE - spin oil, Bán hóa chất ngành dệt nhuộm - Sell chemicals for dyes and textiles, CÔNG TY HÓA CHẤT SAPA, Cong ty hoa chat sapa, Mua bán hóa chất công nghiệp - trading industrial chemicals, SAPA Trading and Services LTD COMPANY, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

POLYPROPYLENE GLYCOL (PPG) ; VONAROL 3010NB

VONAROL 3010NB POLYPROPYLENE GLYCOL (PPG) Voranol 3010 NB  polyol còn goi là Polypropylene glycol (PPG) hay là polypropylene oxide là polymer của propylene glycol.  Trọng lượng phân tử là 3000, có chứa 3 nhóm OH bị dị phân. 2.Tính chất … Continue reading

Posted in BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - INDUSTRIAL CHEMICALS, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH DA GIÀY - Sell chemicals for leather, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH KEO DÁN - Sell chemicals for adhesives - glue, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH NHỰA - Sell chemicals for Plastic, PVC, PET, PP, NYLON, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH SƠN - Sell chemicals for coating, BÁN NHỰA : EPOXY - ALKYD - POLYESTER - POLYAMIDE - PVC - MALEIC - HYDROCARBON - PETROLEUM, Bán phụ gia ngành da giày, hóa chất thuộc da - selling additives for leather, Bán phụ gia ngành nhựa - selling additive for plastic, Bán phụ gia nhựa epoxy - alkyd - polyester - polyamide - pvc, Mua bán hóa chất công nghiệp - trading industrial chemicals | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment