LUẬT KINH DOANH HÓA CHẤT

Chúng tôi là Công ty chuyên về  Hóa chất – Dung môi – Phụ gia các ngành công nghiệp:  Sơn – keo – mực – nhựa – Nhựa – Cao su – Dệt nhuộm – nệm Mousse  PU – tẩy rửa công nghiệp….==>  http://www.thchemicals.blogspot.com

Hello everyone,

Luat kinh doanh hoa chat

Luat kinh doanh hoa chat

Herewith would like to introduce myself, my name is TRẦN HƯNG CƯỜNG ( called CUONG) as one who interested in chemical business and would like to informed you that this blog for you to update, improved and share about chemical news, product info, market trends, etc.

Chemicals applications right now focus for business applications as follows ;

1. Coating & Ink
2. Binder/ Resin
3. Adhesives
4. Aquaculture
5. Agriculture
6. Household ( Cleaner – toiletries), surfactants
7. Lubricants
8. Cements ( grinding aids )
9. Etc…

So many thanks to all of you who would like to joint, share and visit our web and will be appreciate if you can send me some inputs.

If you have any query please feel free to contact me.
Success for You, Family, Love, Health and Prosperity,

Tran Hung Cuong ( Mr.)
Tel: +84909-919-331 or +84907-919-331

EAMIL: thchemicals@gmail.com

List of chemicals (Danh mục hóa chất): http://thchemicals.blogspot.com

*** LƯU Ý:

Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất – Dung môi của chúng tôi tại Chemicals Blog : http://thchemicals.blogspot.com. Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 

==================================

DANH MỤC HOÁ CHẤT

(List of Chemicals)

 

RESIN ( Nhựa dùng làm màng bao phủ, coating)

 Alkyd resin ( Nhựa alkyd )

 Long oil

Alkyd 1202 – 80 : 200 KG/DR – Indonesia

Alkyd resin CR 1269 – 80 : 200 KG/DR – Indonesia

Everkyd 1180 – M – 2 : 200 KG/DR — Taiwan

Beckosol 6501 – 80 – N : 190 KG/DR — Thailand

 Short oil

Alkyd 23 : 200 KG/DR – Indonesia

Alkyd 352 – 70 : 200 KG/DR — Taiwan, Indonesia

Chemkyd 6402 – 70 : 200 KG/DR — Indonesia

Alkyd CB 1411 – 70 : 200 KG/DR — Indonesia

Eterkyd 3755 – X – 80 : 210 KG/DR — Taiwan

Alkyd resinCR 1423 – 70 : 200 KG/DR — Indonesia

Eterkyd 3304 – X – 70 : 210 KG/DR — Taiwan

 

Acryic resin ( Nhựa acrylic )

EVA 15 (Styrene arcrylic co.) : 200 KG/DR – Indonesia, Thailand

EVA 3585 (Styrene arcrylic Co.) : 200 KG/DR – Indonesia

Eterac 7302 – 1 – XC – 60 : 200 KG/DR – Taiwan

Eterac 7303 – X – 63 : 200 KG/DR – Taiwan

Eterac 7322 – 2 – SX – 60 : 200 KG/DR – Taiwan

 

OTHER RESINS ( những loại nhựa khác):

Epoxy E44 : 20 KG/PAIL — Taiwan

Epoxy 128S : 220 KG/DR — Taiwan – Korea

Epoxy D.E.R 331 :240 KG/DR — Dow – Korea

Epoxy K.E.R 828 : 200kg / drum —- Korea

Epoxy D.E.R 671 (Solid): 25 KG/BAG — Dow – Korea

Epoxy D.E.R 671 – X75 (Liquid) : 220 KG/DR — Dow – Korea

Epoxy D.E.R 663 U – UE :25 KG/Bao — Dow – China – Korea

Epoxy D.E.R 664 UE : 25 KG/Bao — Dow – China – Korea

Maleic resin 900, 920 : 25 KG/ BAG — China, Taiwan

Petro resin SK120H, SK120B : 25 KG/ BAG — Taiwan

Petro resin C9, 10 color : 25 KG/ BAG — China

Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 5S, 20S : 20 KG/ BAG — China

Nitrocellulose 40S, 60S, 120S : 20 KG/ BAG — China

Nitrocellulose SS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR — Thailand

Nitrocellulose RS1/16, 1/8, 1/4,1/2 : 120 KG/DR — Thailand

NitrocelluloseRS5 :100 KG/DR — Thailand

NitrocelluloseRS 20 : 100 KG/DR — Thailand

NitrocelluloseRS 40 : 100 KG/DR — Thailand

NitrocelluloseRS120 :100 KG/DR — Thailand

NitrocelluloseRS1000 :100 KG/DR — Thailand

Styrene Monomer :190 KG/DR–Singapore, Malay

Maleic Anhydride (MA) :25KG/BAG–Taiwan

Pentaerythritol

 

SOLVENTS ( Dung môi ):

Acetone : 160/159 KG/DR —Mobil, Shell, Taiwwan, Japan

Diacetone alcohol (DAA.) : 195kg/DR —India

Iso – Butanol ( Isobutyl alcohol) : 167,165 KG/DR — Malay, BASF

N – Butanol (N-Butyl Alcohol): 167, 165KG/DR — Malay, South Africa, BASF

Butyl Acetate (n-Butyl Acetate): 180 KG/DR — Malaysia, BASF , Shell, Taiwan, China.

Butyl Carbitol (Dowanol DB) Dibutyl Glycol : 200 KG/DR — Malaysia

Butyl Cellosolve, BC (Dowanol EB) : 188 KG/DR — Malaysia

Butyl Glycol : 185 KG/DR — Germany, Holland, USA.

Cellosolve Acetate ( C.A.C ) : 200 KG/DR — USA, UAE, Petrochem, India

Cyclohexanone (CYC) : 190 KG/DR — Taiwan.

Cyclohexane : 155KG/DR —-Singapore

Diethanolamine (D.E.A) : 210, 228 KG/DR — Japan, Malaysia

DiethyleneGlycol (D.E.G) : 225, 235 KG/DR — Thailand, Indo, Malaysia

Dimethylfomamide (D.M.F) : 190 KG/DR — BASF (Germany, China), Korea

Dowanol PMA : 200 KG/DR — Dow (USA)

Propylene Glycol Mono Methyl Acetate (PMA) : 190 KG/DR —- CHINA, DOW

Dipropyleneglycol (D.P.G): 215 KG/DR — Dow (USA), BASF

Ethyl Acetate ( EA) : 180 KG/DR — Mobil, Singapore, USA, Korea

Ethyl Cellosolve ( Ethyl Glycol ): 190 KG/DR — USA, India

Isophorone : 190 KG/DR — Germany

Ethanol 96o, 98o : 168 KG/DR — Vietnam

Methanol : 163 KG/DR — Sing., Malaysia, Arabia, Indo

Methyl Ethyl Ketone (M.E.K): 165 KG/DR — Singapore, Taiwan, Shell

Methyl Iso Butyl Ketone (M.I.B.K) : 165 KG/DR — Singapore, Japan, USA, Taiwan

Methylene Chloride (M.C) : 270 KG/DR — Dow

MonoEthyleneGlycol (M.E.G) : 235,225 KG/DR — Malaysia, Thailand

Monoethanolamine (M.E.A) : 210 KG/DR — Malaysia

Monoethanolamine pure (M.E.A) : 210 KG/DR —- Germany ( Plastic drum)

N-Propyl Acetate ( n-PAC): 183 KG/DR — Dow – USA, China

Poly Ethylene Glycol (P.E.G 400) : 230 / 225 KG/DR —Malaysia / Indonesia

Poly Ethylene Glycol (PEG 600) : 230 / 225 KG/DR — Malaysia / Indenesia

Propylene Glycol (PG) INDustrial : 215 KG/DR — Dow – USA, Brazil

Propylene Glycol (PG) USP/EP : 215 KG/DR —– Dow – Brazil

Caradol 5602/Voranol 3010 (PPG) : 210 KG/DR —- Shell, Dow, Singapore

Toluenediisocyanate 80/20 (TDI): 250 KG/DR — Germany (BASF), Bayer

Shellsol 3040 : 155 KG/DR — Shell

Shellsol A 100 : 175KG/DR —ShellShellsol V55 : 140KG/DR —-Shell

Solvesso R100 : 179KG/DR —Mobil

Shellsol 60/145 : 139 KG/DR —- Shell

Solvent A 150 : 175 KG/DR — Korea

Pegasol R100 : 179 KG/DR —- Mobil

Toluene : 179,173,180KG/DR — Mobil, Shell, Singapore, Taiwan, Thailand, Korea

Triethanolamine 99 % (TEA’99) : 232 KG/DR — Malaysia

Triethanoleamine 85 % (Amine SD) : 230KG/DR — Malaysia, Korea

Triethanolamine pure : 230 KG/DR — BASF

Xylene : 179, 173KG/DR —- Mobil, Shell, Singapore, Korea

N – Hexane : 132,139, 138, 137 KG/DR — Thailand, Singapore , Exxon Mobil, Shell

Iso Propyl Alcohol (IPA) ( TECH) : 163 KG/DR — Singapore, South Africa, Taiwan

Iso Propyl Alcohol (IPA) 99.95% : 160 KG/DR — Dow

Tergitol NP 4 –> 10 surfactant : 210 Kg/DR —- Malaysia, Indonesia

Trichloroethylene (T.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR — U.K., Japan, Russia

Perchloroethylene (P.C.E) : 296, 300, 290 kg/DR — U.K., Japan, Russia

 

PIGMENTS (Bột màu):

Iron Oxide Red : 25 KG/ BAG —China

Iron Oxide Yellow : 25 KG/ BAG —-China

Blue 15.3 : 20 KG/PAIL —-India

Green 7 : 20 KG/PAIL —-India

10 G.A : 25 KG/ BAG —-Japan

G.E.X : 25 KG/ BAG ——-Japan

5 G.E.X : 25 KG/ BAG —-Japan

ZnCrO4 : 25 KG/ BAG —-China

PbCrO4 : 25 KG/ BAG —-China

Titan CR 828,CR128, 902 : 25 KG/ BAG —Australia, Arabia Saudi

Lithopone B301 : 50 KG/ BAG —- China

Aluminium Paste 130 : 25 KG/PAIL — Canada

Paste 100MA : 50 KG/ PAIL : Japan

Paste 803 : 25 KG/ PAIL —- Canada

RPG 3500 : 25 KG/ PAIL —- Canada

RG 3500 : 25 KG/ PAIL ——– Canada

 

HARDENERS (Chất đóng rắn):

Epikure 3125 curing agent : 190.5, 180 KG/DR — USA, China

Epikure 3115 curing agent : 190.6 KG/DR —- USA

Triethylenetetramine (TETA) : 199.6 KG/DR — Dow

Polyamide T31 : 5 KG/Can —- China

Polyurethane 530 – 75 : 16 KG/ PAIL —- Taiwan

Versamide 125 (polyamide) : 190.5 kg/drum —–USA

Aradur 125 (polyamide – polyaminoamine) : 180 kg/drum ——India

DEH 24 , DEH 82 – 83 – 84 ( DOW)

 

ADDITIVES (Phụ gia) :

DRIER ( Chất làm khô):

Anti-skin B (Skin B) : 25KG/ PAIL —- U.A.E

Octoate Cobalt 10% : 45-60 KG/ PAIL —- Arabia Saudi, Indo, Argentina

Octoate Calcium 05% & 10% : 180 KG/DR —- Indonesia

Manganese 10% : 200 KG/DR —— Arabia Saudi, Indonesia

Lead 32% : 250 KG/DR ——- Arabia Saudi, Indonesia

Zirconium 18%, 12% : 227 KG/DR —– Troy, Indonesia

SAK – ZS – P/PLB (Zinc Stearate) : – 25 KG/ BAG —- Singapore

Rhodoline 34M (Matting agent ) : 10 KG/ BAG —- Korea

Syloid C906 (Matting agent ) : 15 KG/ BAG —– Malaysia

Dioctylphthalate (D.O.P) (Platinol AH): Plasticizer : 200 KG/DR —– BASF (Malaysia), Thailand , Singapore.

Dibutylphthalate (D.B.P) (Platinol C): Plasticizer : 200 KG/DR —– BASF (Malaysia)

Troysol AFL (Anti floating agent) : 45 KG/DR —– Troy

CF 16 (Anti-foam agent) : 180 KG/DR —– Thailand

Luwax A powder(Polyethylene wax) : 25 KG/ BAG ——- Germany

Cereclor S52 (Chlorinated paraffin) : 260 KG/DR —— Ineos Chlor (France)

Alkali Refined Linseed oil : 190 KG/DR —— India

N,N-dimethyl ethanolamine : 180 kg/dr — Germany, BASF

N-Methylethanolamine (N-MEA) : Germany , BASF

 

GRINDING AID FOR CEMENT (Trợ nghiền cho Ximăng:

C.B.A (Cellulose Basic Amine) : 250 KG/DR ———- Thailand

D.E.G (Diethylene Glycol) : 220/235 KG/DR —— Malaysia, Indonesia

T.E.A’99 (Triethanolamine’99) : 232 KG/DR ————Malaysia

Amine SD ( TEA 85 %) : 230 Kg/DR ————Malaysia

 

HEAT TRANSFER FLUIDS + AntiFreezer, Coolant ( Dung dịch giải nhiệt, chống đông, làm mát cho động cơ và các qui trình chống đông lạnh cho ngành Bia + Nước giải khát :

Propyleneglycol (P.G.) Industrial : 215 KG/DR ——— Dow, Shell

Propyleneglycol (P.G.) USP/EP : 215 KG/DR ——— Dow, Shell

Monoethyleneglycol (M.E.G.) : 235, 225 KG/DR —-Malaysia, Thailand

 

OTHER CHEMICALS (Hoá chất khác):

Caustic Soda flake 96%, 98%, 99% min : 25 KG/ BAG —- Indo., Taiwan, Thailand, China

Calcium hypochloride 65% (Chlorin) : 15 KG/PAIL —- Indonesia, China

Chloroform : 300 KG/DR —- England

Methylene Chloride (MC) : 270 KG/DR — Dow, Taiwan, Ukraina

Acid Formic : 35 KG/PAIL —- Netherland

Sodium Benzoate BP-98 : 25 KG/ BAG —- China

Formalin 37% : 220 KG/DR — U.A.E, Taiwan

Menthol Crystal : 25 KG/PAIL — Singapore

Alkali refined linseed oil : 190 Kg/DR — India

Phenol : 200 – 225 Kg/DR – Korea / South Africa

Acid Phosphoric 85% (Food & Tech. Grade) : 35 kg / pail : Vietnam/China/Korea

Sorbitol Solution: 270kg/phuy —Indonesia

Malto dextrine : 25kg/bao —–China

Dextrose Monohydrate ( Duong Gluco) BP 2000, BP 98 : 25kg/bao —- China

L – Lysine ( Ajinomoto) : 25kg/bao —–THailand

Citric Acid monohydrate BP 98 : 25kg/bao —- China

HCL 32% : 30kg/can — bulk ——- India

Glacial Acetic Acid : 30kg/can —–Taiwan

Sodium hydrosulfite : 50kg/cotton ——- चाइना

SB2O3

Stibium Oxid

C6H5.CO2H

Sodium Benzoate

C7H5NaO2

benzoic Acid

paraformaldehyde

Cryolite

Accelerator

ANTIOXIDANT

2Na2CO3.3H2O2

Sodium Percarbonate

C2H2O4 (COOH-COOH)

COOH-COOH

HCOOH

FORMIC ACID

CBN

LITHOPONE

Na3PO4

SODIUM PHOSPHATE

Na5P3O10

BaSO4

BARIUM SULPHATE

MnSO4.1H2O

MANGANOUS SULPHATE

NiSO4

NICKEL SULPHATE

ZnSO4.1H2O

ZINC SULPHATE MONOHYDRATE

FeSO4.7H2O

FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE

CuSO4.5H2O

CUPRIC SULPHATE

S

Sulphur

NH4CL

AMMONIUM CHLORIDE

BaCL

BARIUM CHLORIDE

Al(Cl)3

Aluminium Polychloride

MgO

Magnesium Oxid

NiCL2

Nickel Oxid

FeMn

ferromanganese

MoFe

Molybdenum/Ferrum

HOOCCH2C(OH)COOHCH2COOH

citric acid

Al(OH)3

ALUMINIUM HYDROXIDE

Na2CO3

Soda Ash Light

Na2CO3

SODA ASH DENSE

NaOH

CAUSTIC SODA

N2H4.H2O

HYDRAZINE HYDRATE

IRON OXIDE RED H101

IRON OXIDE RED Y101

IRON OXIDE YELLOW G313

C

CARBON BLACK

SiC

SILICON CARBIDE

BaCO3

BARIUM CARBONATE

Li2CO3

LITHIUM CARBONATE

NICO3.2NI(OH)2.4H2O

NICKEL CARBONATE

WC99.8PCT

TUNGSTEN CARBIDE POWDER

(CH2)6N4

UROTROPINE

NaNO3

SODIUM NITRATE

NaNO2

SODIUM NITRITE

AgNO3

Argentum Nitrate

NAHCO3

Sodium Bicarbonate

Na2SO3

SODIUM SULPHITE

AL2O3

Aluminium Oxid

Mn2O3

Manganese Oxid

NiO

Nickel Oxid

Cr2O3

Chromium Oxid

CoO

Cobalt Oxid

Cu2O

Copper Oxid

ZnO

Zinc Oxid

Corundun

 

Starch (Corn Starch, Potato Starch, food/pharm grade)

Modified Starch

Dextrin

Non-dairy Creamer

Corn Oil

Gluten Meal

Liquid Glucose / Syrup

Dextrose Monohydrate

Dextrose Anhydrous

Sodium Gluconate

Calcium Gluconate

Glucono Delta Lactone

Sorbitol Powder/Solution

Mannitol

Citric Acid

Inositol

Xanthan Gum

Sucralose

 

Phèn chua(kép, lớn)

 

Phèn chua (keùp, nhỏ) Kg – Hàm lượng : 10,3 %

 

Phèn chua (đơn) -Kg – 15 %

 

Na2S2O3

(ThioâSulfatNatri) Kg – 100%

 

Na2SO4

(Sulfat Natri) – Kg – 99 %

 

MgSO4

(Sulfat Magie) – Kg – 100 %

 

KH2PO4

(KalidihyroPhotphat) – Kg – 98%

 

Na3PO4

(Natri Photphat) – kg – 97 %

 

Na5P3O10

(Tripoly Photphat) – kg -Kg 92

 

FeSO4 (nhuyễn)

FeSO4 (to)

(Sulphat Sắt) – Kg – 98 %

 

ZnSO4

(Sulfat Kẽm) – Kg – 97,8 %

 

CuSO4

(Sulfat Đồng) – Kg – 99%

 

Na2CO3(Soda Ash) – Kg – 99%

 

NaOH (Sút vảy) – Kg – 99 %

 

NaNO3 (NitratNatri) – Kg

 

NH4H2PO4 (M.A.P) – Kg – 98,7

 

(NH4)2HPO4(D.A.P) (Diamon Photphat) – Kg – 99,9

 

CH3COONa.3H2O

(Natri Axêtat) – Kg – 99,9

 

KNO3(Nitrat Kali) – Kg

 

Na2HPO4(Sodium monohydrophotphat) – Kg – 100

 

KCl (Clorua Kali) – Kg – 95

 

CH3COOH

(Acid Acetic) – Kg

 

H3PO4

(Acid Phot phoric) – Kg – 85%

 

HCl

(Acid Clohydric) – Kg – 30%

 

H2SO4

(Acid Sulfuric) – Kg – 98 %

 

HNO3 (Acid Nitric) – Kg – 65%

 

Na2SiO3(Silicate) – Kg – 27%

 

H2O2

(Oxy già) – Kg – 50 %

 

CaCl2.2H2O (nhỏ)

CaCl2.2H2O (lớn)

(Clorua Canxi) – Kg – 95,7%

 

BaCl2. 2H2O

(Clorua Bari) – Kg – 99,5 %

 

Ca(Ocl)2.2H2O(Indo)

(Calcium

Hypochlorite)( TQ) – Kg – 65%

 

Acid oxalic – Kg – 99,6 %

 

NH4Cl – Kg – 33%

 

ZnCl2 (Bột) – Kg – 98%

 

FeC2O4 (Oxalat sắt) – Kg

 

NaOH (nước)-Kg-32%

 

NaOH (thùng) -Kg – 96%

 

Na2Cr2O7 – Kg

 

Na2SO3 – Kg – 96%

 

Mg(NO3)2

(Magie Nitrat) – Kg

 

NaH2PO4 – Kg

 

K2HPO4 – Kg

 

CaH2PO4

(Đicanxi Photphate) – Kg

 

NaHCO3 – Kg

 

NH4OH (220) – Kg

 

Al2(SO4)3.K2SO4.2H2O (phèn cục)

(Phèn kép Kali) – Kg

 

Nước tẩy Javel – Kg – 80g/l

 

Kem giăt – Kg

 

Nước rửa chén – Lít

 

KH2PO4 – Kg

 

MgCl2 – Kg

 

Stibium Oxid

Sodium Benzoate

benzoic Acid

paraformaldehyde

Cryolite

Accelerator

ANTIOXIDANT

Sodium Percarbonate

COOH-COOH

FORMIC ACID

 

CBN

LITHOPONE

SODIUM PHOSPHATE

 

BARIUM SULPHATE

MANGANOUS SULPHATE

NICKEL SULPHATE

ZINC SULPHATE MONOHYDRATE

FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE

CUPRIC SULPHATE

Sulphur

AMMONIUM CHLORIDE

BARIUM CHLORIDE

Aluminium Polychloride

Magnesium Oxid

Nickel Oxid

ferromanganese

Molybdenum/Ferrum

citric acid

ALUMINIUM HYDROXIDE

Soda Ash Light

SODA ASH DENSE

CAUSTIC SODA

HYDRAZINE HYDRATE

IRON OXIDE RED H101

IRON OXIDE RED Y101

IRON OXIDE YELLOW G313

 

CARBON BLACK

SILICON CARBIDE

BARIUM CARBONATE

LITHIUM CARBONATE

NICKEL CARBONATE

TUNGSTEN CARBIDE POWDER

UROTROPINE

SODIUM NITRATE

SODIUM NITRITE

Argentum Nitrate

Sodium Bicarbonate

SODIUM SULPHITE

Aluminium Oxid

Manganese Oxid

Nickel Oxid

Chromium Oxid

Cobalt Oxid

Copper Oxid

Zinc Oxid

Corundun

 

Sulfur ( S ) (Flake, Pastille, Granular, Lump) :

25kg/Bag – 50 kg/Bag —-Russia/China/Turkey/Phillipines/Singapore

Anytime – anywhere , you can call me eventhough the chemicals have not been appeared in this list.

Call me: Mr. W.CUONG

Hotline : +84909-919-331 ; +84907-919-331

*** LƯU Ý:

Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất – Dung môi của chúng tôi tại Chemicals Blog : http://thchemicals.blogspot.com. Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng. 

www.eximbank.com.vn, www.dongabank.com.vn, www.vib.com.vn, www.sacombank.com.vn, www.techcombank.com.vn, www.bidv.com.vn, www.oceanbank.vn, www.vietcombank.com.vn, www.acb.com.vn, www.seabank.com.vn, www.sbv.gov.vn, www.vpb.com.vn, www.msb.com.vn, www.scb.com.vn, www.shb.com.vn, www.abbank.vn, https://www.anz.com/vietnam, www.lienvietpostbank.com.vn, www.hsbc.com.vn, www.namabank.com.vn, www.pgbank.com.vn, www.citibank.com.vn, www.ocb.com.vn, www.agribank.com.vn, www.vietabank.com.vn, www.vietinbank.vn, www.navibank.com.vn, www.baovietbank.vn, https://www.bankofamerica.com, http://chinhphu.vn, https://www.google.com.vn

About thchemicals

Cong ty Hoa Chat - Dung moi - Cong nghiep: http://thchemicals.blogspot.com . Ban can nhung loai HC gi, hay click vao day de xem Danh muc hoa chat http://thchemicals.blogspot.com . Khi do ban can Mua-Ban-TuVan gi - vui long goi : 0909.919.331 - Mr. W.CUONG - hoac Email chi tiet vao dia chi: thchemicals@yahoo.com -- Thanks-
This entry was posted in BÁN DUNG MÔI PHA XĂNG - BIODIESEL, BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - INDUSTRIAL CHEMICALS, BÁN HÓA CHẤT DƯỢC PHẨM - Selling chemical for pharmaceutical, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH BAO BÌ GIẤY - NHỰA - Selling chemical for plastic bag, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT - Selling chemical for beer - brewery, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH CAO SU - Sell chemicals for Rubber, Latex, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH DA GIÀY - Sell chemicals for leather, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH DỆT SỢI - Sell chemicals for Fiber TEXTILE - spin oil, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH GẠCH MEN - GÓM SỨ - Selling chemical for enamel brick, china, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH GỖ - CHẾ BIẾN GỖ - Selling chemical for wood, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH GIẤY - BỘT GIẤY, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH HẠT NHỰA - PVC COMPOUND - MASTEURBATCH, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH KEO DÁN - Sell chemicals for adhesives - glue, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH MỰC IN - Sell chemicals for ink, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH MỸ PHẨM - Sell chemicals for Cosmetic, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP - Sell chemicals for Agriculture, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH NHỰA - Sell chemicals for Plastic, PVC, PET, PP, NYLON, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - Sell chemicals for aquaculture, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH PHÂN BÓN - Sell chemicals for fertilizer, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH SƠN - Sell chemicals for coating, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH TẨY RỬA - Chemical for toilettry, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH THỰC PHẨM - Selling chemical for food, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - Chemicals for pesticide, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH XÂY DỰNG - Selling chemical for Constuction, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ - Sell chemicals for electric coating, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH XI MĂNG - Sell chemicals for cement - concrette, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH ĐIỆN LẠNH - Sell chemicals for Cool - air system, BÁN HÓA CHẤT NGÀNH ĐIỆN TỬ - NHỰA EPOXY, BÁN HÓA CHẤT TẢY RỬA CÔNG NGHIỆP - dầu mỡ - xăng dầu, BÁN HÓA CHẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - Selling chemical for household feed, BÁN HÓA CHẤT THUỐC TRỪ SÂU - Sell solvent for pesticide, BÁN HÓA CHẤT TRỢ NGHIỀN CaCO3 - BỘT ĐÁ - XI MĂNG, BÁN NHỰA : EPOXY - ALKYD - POLYESTER - POLYAMIDE - PVC - MALEIC - HYDROCARBON - PETROLEUM, Bán chất tải lạnh ngành bia - bán môi chất tải lạnh, Bán chất trợ nghiền xi măng, phụ gia ngành xi măng, bê tông, Bán dung môi ngành bao bì nhựa - bao bì giấy, Bán dung môi ngành chế biến gỗ, dung môi tẩy gỗ, Bán dung môi ngành điện tử - rửa mạch điện, Bán dung môi pha mực in - Selling solvent for printing ink, Bán dung môi pha sơn - Selling solvent for paint, Bán hóa chất ngành dệt nhuộm - Sell chemicals for dyes and textiles, Bán hóa chất tải lạnh ngành bia - hóa chất hệ thống lạnh chiller, Bán hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản, Bán nguyên liệu sản xuất phân bón, phụ gia phân bón, Bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Bán nhựa sản xuất keo dán, bán phụ gia keo dán công nghiệp, Bán nhựa sản xuất mực in, bán phụ gia mực in công nghiệp, Bán nhựa sản xuất mực sơn, bán phụ gia sơn công nghiệp, Bán phụ gia chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt, Bán phụ gia chất tẩy rửa, phụ gia xử lý nước thải, Bán phụ gia chất trợ nghiền bột đá, phụ gia nghiền CaCO3, Bán phụ gia hóa chất ngành nông nghiệp, Bán phụ gia ngành cao su - Sell additives for rubber, Bán phụ gia ngành da giày, hóa chất thuộc da - selling additives for leather, Bán phụ gia ngành dược phẩm - glycol, Bán phụ gia ngành gạch men - gốm sứ, Bán phụ gia ngành giấy - xử lý bột giấy, Bán phụ gia ngành hóa mỹ phẩm - Selling chemical for cosmetic, Bán phụ gia ngành hạt nhựa - phụ gia pvc compound, Bán phụ gia ngành keo dán - Selling additives for adhesives, Bán phụ gia ngành nhựa - selling additive for plastic, Bán phụ gia ngành thực phẩm, Bán phụ gia ngành thuốc trừ sâu, Bán phụ gia ngành xây dựng - phụ gia bê tông dẻo, Bán phụ gia ngành xi mạ - dung môi tẩy rửa, Bán phụ gia ngành xăng dầu, nhiên liệu dầu mỏ, Bán phụ gia nhựa epoxy - alkyd - polyester - polyamide - pvc, Bán phụ gia thuốc bảo vệ thực vật, DUNG MÔI PHA KEO DÁN - SOLVENTS THINNERs For ADHESIVES, DUNG MÔI PHA MỰC IN - SOLVENTS THINNERs For Printing Ink, DUNG MÔI PHA SƠN - SOLVENTS THINNERs For Coating, Mua bán hóa chất công nghiệp - trading industrial chemicals, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s